واحد پول

Reseller Hosting

 • Linux Bronze

  از $25.95/mo
  $25.00 هزینه تنظیم
  سفارش دهید
  • Reseller hosting for 10 domains.
 • Cloud Bronze

  $25.95/mo
  $25.00 هزینه تنظیم
  سفارش دهید
  • Reseller hosting for 10 domains.
 • Linux Silver

  از $44.95/mo
  $25.00 هزینه تنظیم
  سفارش دهید
  • Reseller hosting for 20 domains.
 • Linux Gold

  از $79.95/mo
  $25.00 هزینه تنظیم
  سفارش دهید
  • Reseller hosting for 40 domains.
 • Windows Bronze

  $37.95/mo
  $25.00 هزینه تنظیم
  سفارش دهید
  • Reseller hosting for 5 domains.
 • Windows Silver

  $48.95/mo
  $25.00 هزینه تنظیم
  سفارش دهید
  • Reseller hosting for 10 domains.
 • Windows Gold

  $66.95/mo
  $25.00 هزینه تنظیم
  سفارش دهید
  • Reseller hosting for 20 domains.